Maandelijks archief: februari 2016

Al mee menoechot.

Als ik de stad bezoek, fiets ik vaak via de Bloemendalsestraat en aan deze straat liggen twee Joodse begraafplaatsen.
Het was de begraafplaats van Sefardische Joden, de eerste Joden die zich aan het begin van 1655 in Amersfoort vestigden.
De begraafplaats ligt oostelijk van de Bloemendalsestraat, tegenover een grotere,
eveneens Joodse begraafplaats van de Asjkenazisch-Joodse gemeenschap die in 1670 in gebruik is genomen.
Waarschijnlijk vanaf 1727 werd de begraafplaats niet meer gebruikt, aangezien de Sefardische joden samen gingen met de Asjkenazisch-Joodse gemeenschap.
Asjkenazische Joden vestigde zich sinds 1664 in Amersfoort.
Aangezien de Joodse wet voorschrijft dat de graven niet verstoord mogen worden is de begraafplaats van Sefardische Joden toch in verval geraakt.
Men beweerde wel dat de graven verplaatst zijn naar de begraafplaats aan de overzijde, maar daar vind je geen Portugese zerken.
Het terrein heeft diverse bestemmingen gekend, maar de grond werd uiteindelijk bij de woning op nummer 73 getrokken als tuin.
In 1929 schreef archeoloog J. Zwarts over deze begraafplaats, dat hij het vergeten terrein had bezocht en er een zerk had gevonden met een Hebreeuws inschrift.
Aangezien men het voormalig bastion gelegen gebied wilde inrichten als plantsoen, werd onderzoek verricht naar cultuurhistorisch relevante zaken.
In 2005 werd een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd, waarbij enige menselijke resten werden aangetroffen.
Het jaar erop volgde een archiefonderzoek en een archeologisch onderzoek,
dit bracht een zerkfragment met Hebreeuws opschrift aan de dag, en verder bleken er geen sporen te zijn die op verplaatsing van de graven te zijn.
Wel was verstoring opgetreden van een zestal graven door de aanleg van een loopgraaf door het Nederlandse leger in 1939.
De graven worden verder met rust gelaten, en de begraafplaats werd gerestaureerd en opnieuw ommuurd.
Ze kreeg de naam mee: Al mee menoechot wat betekend “aan rustig water”.
De bestaande muur van de westelijke begraafplaats aan de Bloemendalsestraat werd door een storm ernstig beschadigd en daardoor werd de restauratie wel bespoedigd,
zo werden de toegangsdeuren ook gerestaureerd.
In 2010 werd in de muur van de gerestaureerde Sefardische begraafplaats een gedenksteen ingemetseld.


Begraafplaats van Sefardische Joden.


Poortje door de muur.


Achter de muur de begraafplaats van Sefardische Joden.


Bloemendalsestraat links nummer 73 (witte woning) rechts,
begraafplaats van de Asjkenazisch-Joodse gemeenschap.


begraafplaats van de Asjkenazisch-Joodse gemeenschap vanaf de brug.


Gedenksteen Sefardische begraafplaats.


Doorkijkje door venster in de muur naar de begraafplaats
van de Asjkenazisch-Joodse gemeenschap.

Van de Bank plaat.


Deze week maak je misschien wel iemand aan het lachen,
Zonder dat je het weet kan het gebeuren.
Maar je kunt het ook bewust doen, dat is “dubbel fun”.
Kom me maar opzoeken in de nieuwe aflevering van de Bank Show.
Maar zoals elke week begin ik met de van de Bank plaat,
gaat de start van de week misschien wel gemakkelijker.
De van de Bank Plaat is deze keer:
Steve Harley met het nummer “Make Me Smile (Come Up and See Me)”.
Een gezellige week toe gewenst.

Aanstaande donderdag een nieuwe “the Bank’s show” op “Bank’s Radio”.
Mocht je een verzoekje hebben, laat het Hans Bank weten,
hij zal deze dan meenemen in de uitzending.
Je verzoek kun je tot en met aanstaande woensdag aanvragen het liefst voor 12.00 uur,
moet even onder de bank kijken of ik deze wel in mijn verzameling heb.
Trouwens daar haal ik de muziek altijd vandaan, soms onder het stof,
vaak een blinde greep, als het maar goed in het gehoor ligt.
Een fijne week gewenst.

Slimme bril.

Als het aan Microsoft ligt hoeven we straks niet meer te vragen hoe het met iemand gaat.
Je moet dat straks namelijk kunnen aflezen via een speciale bril.
Microsoft heeft namelijk patent gekregen op een wearable die emoties van personen kan detecteren.
Het apparaat zou met behulp van verschillende sensoren, camera’s en een microfoon menselijke gebaren, expressies en houdingen kunnen waarnemen.
De microfoon zorgt ervoor dat het apparaat veranderingen in spraak kan waarnemen, zoals de snelheid waarmee iemand praat of de toon waarop iemand iets zegt.
Vervolgens krijgt de gebruiker van de wearable direct feedback binnen over de gemoedstoestand van de betreffende persoon.
De bril zou ook kunnen vaststellen hoe grote groepen op bepaalde dingen reageren.
Een spreker die een presentatie geeft zou door middel van de bril kunnen bepalen hoe het publiek zijn toespraak tot nu toe vindt.
Het is niet duidelijk of Microsoft deze slimme bril ook daadwerkelijk in productie gaat nemen.
Het patent zorgt er in ieder geval voor dat niemand met het idee aan de haal gaat.


Een uitvinding van Microsoft Technology Licensing, LLC (Redmond, WA, US),
onder V.S.- Octrooi 9.019.174
De uitvinding werd gepatenteerd op 28 april 2015.
Wil je meer weten?
Bezoek dan de volgende website: freepatentsonline.com

Bank’s Show.

De Bank Show, staat weer online.
Heb je deze week nog een beetje kunnen dromen,
je weg laten voeren in een Moonlight Shadow?
Heb je het geheim van zaterdagavond al gevonden?
Nu ook nu weer een aflevering met vele soorten muziek.
Met muziek om bij op de bank te hangen.
Het wachtwoord kun je krijgen door een persoonlijk bericht,
of via het reactie formulier op de weblog.
Welkom luisteraar bij een nieuwe aflevering van de “Bank’s Show”,
Ik wens je heel veel luisterplezier.
Op de pagina “Bank’s Radio” staat een player met alle shows die tot nu toe zijn gemaakt.

Voor de volgende luisteraar heeft Hans Bank een song gespeeld.
Gerda.
Redstar.

De volgende luisteraars hebben een verzoekje in de “Bank’s Show” aangevraagd:
kliefje.
Willy Duvel.
Shirel & Yaron.
Peter & Petra.
Di Mario.
Lies.
Sjoerd.
Suske.
kakelbont.
Boerin.