Maandelijks archief: februari 2017

Het Belgenmonument (herdenkingsmuur).

Vandaag een omschrijving van de herdenkingsmuur die bij het Belgenmonument staat.


Ik begin aan de achterzijde, daar zijn zijn allegorische voorstellingen naar ontwerp van
Hildo Krop aangebracht.
Deze symbolische voorstelling hebben als thema’s: ‘de Droefheid’ links afgebeeld,
in het midden ‘de Vlucht naar Nederland’ en rechts ‘de Slachtoffers van de oorlog’.
Op de achtergrond zijn pylonen van het hoofdgebouw zichtbaar.

‘De Vlucht naar Nederland’,

‘De Droefheid’.

De lange bakstenen voorgevel is met pylonen samengesteld en daarvoor staan twee bankjes.
Als decoratie is aan de bovenzijde van de muur een vijf lagen hoge muizentandlijst
aangebracht.
De versiering bestaat gewoonlijk uit een rij schuin of recht aangebrachte,
met de kopse kant naar voren geplaatste bakstenen.
In het middelste veld bevindt zich uitgevoerd in baksteen, het jaartal 1917.
De velden links en rechts zijn teksten in het Nederlands en het Frans aangebracht,
deze zijn uitgevoerd in natuursteen.

In het Frans: Hospalité, Réconfort en Enseignement.

Het jaartal 1917.

En in het Nederlands: Gastvrijheid, opbeuring en Onderwijs.

De afsluiter de gedenkplaat die in het hoofdgebouw is geplaatst na de herdenkingsplechtigheid op maandag 21 juli 1947.

Het Belgenmonument (Hoofdgebouw).

Vandaag een omschrijving van het hoofdgebouw van het gedenkteken het Belgenmonument het is gelegen aan de noordzijde van een door bomen omzoomd plein.
Hier staan de foto’s en het verhaal over het Belgenmonument.


Het monument is vanaf het plein te bereiken en bestaat uit drie verticale pylonen met een hoogte van respectievelijk circa twaalf en veertien meter,
de breedte van het monument is 18 meter.
De bouwstijl is typisch de Amsterdamse School,
herkenbaar aan het expressief en dominant gebruik van baksteen,
een gebouw als totaalkunstwerk, waarbij natuurstenen reliëfs,
geprofileerde houten deuren en smeedijzeren hekwerk bijdragen tot het geheel.

De midden pyloon wordt benadrukt door een rechthoekig natuurstenen reliëf,
waarin de vredesengel (pax) is afgebeeld.
In het muurvlak daarboven is een reliëf aangebracht,
dat de Nederlandse leeuw voorstelt.
Aan weerszijden van de midden pyloon zijn trappen aangebracht,
die naar twee vertrekken leidden.
In de eerste ruimte werden de in de interneringskampen overleden Belgen herdacht,
terwijl het tweede zaaltje aan Koningin Wilhelmina en Koning Albert was gewijd.

Pax was een Romeinse godin.
Ze was de personificatie van de vrede,
meer specifiek van de rustige en vreedzame toestand van een land,
later meer opgevat als een tegenstelling tegen de godheden van de oorlog.

In de symmetrische achtergevel komen de hoek pylonen meer naar voren
dan de midden pyloon.
In de hoek pylonen bevinden zich voorstellingen die respectievelijk de ‘Troost’ en
‘Opbeuring van de arbeid’ voorstellen.
In het midden is een breed reliëf aangebracht dat de terugkeer naar het vaderland
symboliseert en in de top van de midden pyloon is het wapen met de Belgische leeuw
in baksteen reliëf uitgevoerd.
Tegen de onderbouw bevinden zich negen driehoekige geschakeerde bloembakken,
die in een punt eindigen en de negen Belgische provincies
symboliseren.
Daarachter bevindt zich een fontein.

Opvallende elementen zijn de plaquettes, links in het Frans.

En rechts in het Nederlands.

Nog een overzicht vanuit de tuin, duidelijk is de Belgische leeuw te zien.
De foto is gemaakt bij de muur van het monument, maar daar morgen meer over.

Het Belgenmonument.

Een bezoek aan het 100-jarig bestaande en gerestaureerde Belgenmonument in Amersfoort.
Vandaag een impressie, morgen mijn foto’s en verhaal.
De bouw van het Belgenmonument heeft te alles maken met het uitbreken van de
Eerste Wereldoorlog in 1914.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn er vanuit België veel militairen, de meeste Belgen maar ook Duitsers en een groot deel van de burgerbevolking naar het neutrale Nederland gevlucht.
Vooral tijdens de Duitse aanval op de vesting Antwerpen, van augustus tot begin oktober 1914,
vluchtten talloze Belgen naar het neutrale Nederland.
Schattingen spreken van ongeveer een miljoen burgers en de Nederlandse regering
interneerde meer dan dertigduizend militairen.
De militairen werden aan de Nederlandse grens ontwapend en als ze niet in burgerkleding naar huis konden terugkeren of zich via Engeland weer bij het Belgische leger voegen, werden ze in Nederland geïnterneerd.
Ze werden in eerste instantie overgebracht in kazernes,
bijvoorbeeld de Juliana van Stolbergkazerne te Amersfoort,
waar op 13 oktober 16.500 Belgische militairen waren ondergebracht terwijl de kazerne
bestemd was voor vierduizend man.
Belgische officieren werden in pensions en dergelijke ondergebracht en zo genoten ze een
zekere bewegingsvrijheid en konden vaak hun familie laten overkomen.
Voor de soldaten liet de Nederlandse minister van Oorlog interneringskampen bouwen.
Er was daar niets voor hen te doen, ze mochten geen betaald werk verrichten en op den duur verveelde men zich stierlijk.
Uiteindelijk werden er allerlei (vak)opleidingen en werkgelegenheidsprojecten opgezet.
Een bijzonder project startte op Belgisch initiatief in Amersfoort.
Men wilde een gedenkteken oprichten om de Belgische dankbaarheid voor de Nederlandse gastvrijheid tijdens de oorlog tot uitdrukking te brengen.
In oktober 1916 werd door de Centrale Commissie der Werkscholen van de geïnterneerde
Belgen in Nederland die onder leiding stond van Omer Buyse,
die bij burgemeester en wethouders van Amersfoort het voorstel ingediend om een gedenkteken op te richten als blijk van waardering voor de genoten gastvrijheid.
De commissie wilde tussen de Utrechtseweg en de Fockemalaan een monument bouwen en zou na voltooiing overgedragen worden aan de gemeente Amersfoort.
Het monument bestaat uit een hoofdgebouw, een muur en tuinen.
Deze wil ik je in de komende twee dagen laten zien want op woensdag 26 oktober vorig jaar was de officiële herdenkingsceremonie en bloemlegging ter ere van het 100-jarig bestaan van het Belgenmonument in Amersfoort.
Bij de herdenking waren vertegenwoordigers uit België en Nederland, overheden, veteranen- en vluchtelingenorganisaties aanwezig.
Ook honderden Amersfoorters sloten aan om de ceremonie bij het monument mee te maken.
Een monument van verbintenis nog steeds naar 100 jaar.


100 jaar Belgenmonument Amersfoort.
Het Belgenmonument, symbool voor dankbaarheid en gastvrijheid.


Impressie herdenkingsceremonie Belgenmonument.

Van de Bank plaat.


Ik heb een berichtje voor je.
We gaan op pad en we hebben geen cent op zak.
Maar je moet wel even tot de nieuwe aflevering wachten.
De van de Bank Plaat is deze keer:
The Bee Gees met het nummer “I’ve Gotta Get A Message To You”.

Aanstaande donderdag is de een nieuwe “Bankshow” op “Bank’s Radio”.
En op zaterdag van 11.00 – 13.00 uur bij: Radio ELS te beluisteren.
Mocht je een verzoekje hebben, laat het Hans Bank weten,
hij zal deze dan meenemen in de uitzending.
Je verzoek kun je aanvragen tot aanstaande woensdagochtend 12.00 uur,
moet even onder de bank kijken of ik deze wel in mijn verzameling heb.
Trouwens daar haal ik de muziek altijd vandaan, soms onder het stof,
soms een blinde greep, als het maar goed in het gehoor ligt.
Wens je een goede week toe.

Neon lampje.

Een Neon lampje, wie kant ze niet als nachtlampje of in de straat in de uitvoering als
reclameverlichting.
Een neonlamp is een onder lage druk met neon (of een ander edelgas) gevulde glazen buis, waarin door een gasontlading licht opgewekt wordt.
Door het aanleggen van een hoge spanning tussen de uiteinden van de buis,
ontstaat een gasontlading.
De gasontlading brengt de elektronen van het gas naar een hoger energieniveau.
Bij de spontane terugval van die hogere energietoestand, zendt het gas een voor dat gas karakteristiek zichtbaar licht uit.


De overbekende Neon-kaarsjes.

De uitvinding van deze week is afkomstig van Georges Claude , Parijs Frankrijk.
Onder Octrooi 1.189.664.
De uitvinding werd gepatenteerd op 12 februari 1915.
Wil je meer over dit artikel lezen?
Bezoek dan de volgende website: freepatentsonline


Bigclivedotcom ontleed een nachtlampje voor je.