Molengang.

Deze zondag een uitvinder die geboren is in Brugge en in Den Haag of Leiden is overleden.
Hij was een natuurkundige, wiskundige en ingenieur, vond het decimale stelsel voor breuken uit en gaf de vestingbouw een wiskundige grondslag.
Hij leverde als pionier vele bijdragen aan theorie en praktijk in wiskunde en natuurkunde en toegepaste wetenschappen als waterbouwkunde en landmeetkunde.
Zo bedacht hij een systeem om de polders droog te malen, want de bestaande windmolens konden het water maar een meter omhoog voeren.
Om meren als de Beemster, Schermer en Purmer te kunnen droogmalen dienden de molens in een twee-, drie- of zelfs vierspan samen te werken, de zogenaamde getrapte molengang was de uitvinding van deze man.
Het is Simon Stevin die er in 1589 octrooi op op kreeg van de Staten Generaal.
Daarbij pompte de ondermolen het water in een hoger gelegen kolk waar het door de
middenmolen weer naar de bovenmolen opgevoerd werd.


Simon Stevin (Brugge, 1548 – Den Haag of Leiden, 1620).

Een uitvinding van Simon Stevin, Leiden Nederland.
Onder Staten Generaal patent Alg. R.A., Nr. 3328 fol. 9.
De uitvinding werd gepatenteerd op 28 november 1589.
Het hele verhaal van de uitvinding is te lezen op:
The Principal Works of Simon Stevin Engineering.


De getrapte molengang.

Drie traps principe van de molen gang.

14 thoughts on “Molengang.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

(Spamcheck Enabled)