Stadsmuur vervolg.

Vandaag verder langs de stadsmuur aan de Eem, ik steek over bij de Kamp en zie de stadsmuur die Achter de Kamp staat, met torens.
De aarden wal aan de binnenzijde van de stadsmuur aan de Sint Annastraat liep door tot Achter de Kamp.
Dit was tot 1969, toen werden daar de bomen op de wal achter de stadsmuur gerooid en de wal afgegraven.
In 1972 deed Bureau Monumentenzorg uitgebreid onderzoek en maakte in 1973 tot 1978 een reconstructie van de ongeveer zeven meter hoge stadsmuur, zoals de stadsmuur er tussen ca 1380 en 1560 moet hebben uitgezien, dat was voordat aan de binnenzijde een aarden wal was opgeworpen.
Om kostbare bakstenen te sparen is de muur opgebouwd met spaarbogen, zodat niet overal de muur een maximale dikte van 80 centimeter zal hebben.
In de muur zijn schietgaten aangebracht waardoor men op de vijand kon schieten.
Aan stadszijde loopt over de bogen een weergang met kantelen, waarachter de verdedigers van de stad zich konden verschansen.
Op oude fundamenten is aan de buitenzijde een muurtoren opgemetseld met een leien
puntdak, zoals in 1671.
Ook heeft de muur een veelhoekig torentje met een spits, een zogenaamde Arkeltorentje.
Het Arkeltorentje is een kleine uitkijktoren, die ook beschutting aan de bewakers bood.
Muurtorens en Arkeltorentjes zaten afwisselend op min of meer vaste afstand van elkaar in de muur.
Sinds 1978 staat hier Achter de Kamp een reconstructie van een stuk tweede stadsmuur.


Stadsmuur Achter de Kamp in november 1972.
Foto werd genomen vanuit Plantsoen-Oost.

Stadsmuur Achter de Kamp.

Stadsmuur vanuit Plantsoen-Oost.
Rechts boven het Arkeltorentje, daar achter de ronde muurtoren.

Stadsmuur Achter de Kamp, met de twee torens.

Stadsmuur Achter de Kamp richting Plantsoen-Oost.

De ronde toren, Plantsoen-Oost vanaf de Flierbeeksingel.

GGOS.

Vandaag in de GGOS. 2021-12-08

Een overzicht van de GGOS van vandaag, het is aflevering 243.
Het is druk in de kombuis, iedereen wil ontbijten.
Oma zet de televisie om naar het nieuws te kijken.
Oldman neemt een broodje met Karakter boeren hot chili kaas.
Nou dat geeft de start van de dag een boost, een vlammende start .
Een hete mok met thee, valt ook al niet goed bij hem.
Oma gaat met Linda winkelen, nou dat bevalt ze wel.
Ze worden thuis gebracht door een fan en bij aankomst genieten ze van de zeelucht.
Laat je verder maar verrassen in de GGOS, te vinden op de pagina van Bankradio.

Stadsmuur.

Amersfoort heeft twee stadsmuren, de eerste is gesloopt en van de stenen zijn de Muurhuizen gebouwd, de tweede stadsmuur is voor een deel, al dan niet gereconstrueerd, nog aanwezig in de stad.
Vandaag neem ik je mee naar een deel van de stadsmuur te beginnen bij de brug over de Eem die door de stad loopt rechtsaf richting de Conickstraat.
Over de brug linksaf de Sint Annastraat in, daar geeft de aarden wal en de stadsmuur een goed beeld van de situatie na 1560.
Toen werd er tegen de binnenzijde van de stadsmuur een aarden wal opgeworpen.
Het doel van de aarden wal was om de stadsmuur te versterken, door de toegenomen
vuurkracht van kanonnen in het midden van de 16de eeuw was deze niet langer bestand tegen de kanonskogels.
In 1934 stortte een deel van de stadsmuur in en deze werd weer hersteld.
Een nieuwe restauratie volgde in 1973 tot 1978 en in 2009 wordt de stadsmuur bij de Sint Annastraat, inmiddels een rijksmonument, opnieuw gerestaureerd.
Wat opvalt is dat de stadsmuur en onder andere de Koppelpoort en de muurhuizen zijn
opgebouwd uit allerlei verschillende soorten stenen.
Daar is een verklaring voor te geven; aan de inwoners van Amersfoort werd gevraagd om hun steentje bij te dragen.
Dit gebeurde in de vorm van een belasting, tijdens de bouw betaalden mensen die in Amersfoort binnen de muren wilden wonen deze belasting in de vorm van stenen in plaats van geld, zo werd de muur gefinancierd.
Ook boetes werden verrekend door deze te betalen in stenen.
Kreeg je een bekeuring, moest je boete doen door stenen te halen bij de steenfabriek en die naar de gemeente te brengen.
Om hun schuld te voldoen kocht men de stenen bij verschillende leveranciers in het hele land.
De restaurateurs hebben ook een bijdrage geleverd aan de kleurrijke opbouw van onder
andere de Koppelpoort.
De delen van de poort die in het water staan waren meer aan schade onderhevig en die werd dan ook opgebouwd uit andere steensoorten dan de delen boven in de poort, bijvoorbeeld de kantelen.
Amersfoorters waren erg handig met restaureren, ze gebruikten letterlijk alles aan stenen wat voor handen was.
Overal in de stad waar oude stukken muur staan, zie je het gebruik van verschillende
steensoorten.
De Amersfoorters waren nijverige hergebruikens, ook stenen die uit de muur vielen werden
opgespaard om later te hergebruiken voor de reparatie van een ander stuk muur.
De foto’s nemen je mee naar de stadsmuur aan de Conickstraat en het plantsoen noord.


De brug over de Eem, de Conickstraat.

De stadsmuur aan de Sint Annastraat.

Detail van de stadsmuur aan de Sint Annastraat.

Stadsmuur vanaf het plantsoen noord.

Stadsmuur vanaf het plantsoen noord met een logbankje.

GGOS.

Vandaag in de GGOS. 2021-12-07

Een overzicht van de GGOS van vandaag, het is aflevering 242.
Oldman is niet uit zij kooi te krijgen, dus Hans neemt de GGOS over.
Linda zegt dat ze ook een kater heeft, een liefdes kater van Flip.
Oldman komt voorzichtig aan lopen en meld zich in de studio.
Hij begint te vertellen, na aandringen wat er afgelopen nacht is gebeurd .
Nou de Sint, van Spijk en Oldman zijn naar de vuurtoren gelopen en de nachtwinkel.
Samen deden ze nog een spelletje, maar later kwam de politie.
Die heeft ze weggestuurd, ze zeiden dat de Sint zich moest schamen.
Laat je verder maar verrassen in de GGOS, te vinden op de pagina van Bankradio.

Van de Bank plaat.


Never Gonna Give You Up op.
Dat is wel een goede gedachte.
Ook al is het het einde van het jaar.
Nooit opgeven waar je aan bent begonnen.
Deze week is het nummer alvast elke dag te horen.
De van de Bankplaat is deze week:
Rick Astley met “Never Gonna Give You Up op”.


Elke werkdag een aflevering van de Great Granny Onion Show op de “Bank’s Radio” pagina en
aanstaande donderdagmiddag staat er ook de nieuwe “Bankshow”.
Mocht je een verzoekje hebben voor “Bankshow”, laat het Hans Bank weten,
hij zal deze dan meenemen in de uitzending.
Je verzoek kun je aanvragen tot aanstaande woensdagochtend,
moet even onder de bank kijken of ik deze wel in mijn verzameling heb.
Trouwens daar haal ik de muziek altijd vandaan, soms onder het stof,
soms een blinde greep, als het maar goed in het gehoor ligt.
Wens je een gezellige week toe.