GGOS. 2021-07-30

Vandaag in de GGOS 2021-07-30
Een overzicht van de GGOS van vandaag, het is aflevering 150.
Oldman constateert dat het vrijdag is, de laatste dag voor het weekend.
Morgen is het ook nog eens de laatste dag van de maand juli.
Gaan we het vieren of staan we er bij stil?
Oldman weet het wel wat voor muziek hij wil horen in deze honderd vijftigste aflevering.
Hij zoekt de golden Classics uit de discotheek, de schijfjes doen het vast goed.
Laat je verder maar verrassen in de GGOS, te vinden op de pagina van Bankradio.

Damwand.

Als je begin jaren negentig in de vorige eeuw, klinkt langer geleden dan het is, het is zeg maar dertig jaar terug, valt mee hé.
Als je toen houten damwanden in de grond hebt geslagen, zowel aan de weg als in het water, kun je er wel vanuit gaan dat die ondertussen wel over de datum zijn.
Daar schreef ik al eens over in het buurt nieuws van 7 april van dit jaar.
Zo viel het me ook op dat een houten damwand aan het water was ingestort en de grond in het water liep.
Voor de eigenaar een vervelende situatie, want je hebt zorgplicht voor deze houten damwand.
Dan denk je, even vergunning aanvragen bij de gemeente en kat in het bakkie.
Maar dat valt tegen, je moet ook een watervergunning voor de uit te voeren werkzaamheden aan vragen bij het Waterschap Vallei en Veluwe
Die verlenen dan al dan niet een vergunning voor het verwijderen van een beschoeiing,
het vervangen van een damwand en het verwijderen van begroeiing langs een
oppervlaktewaterlichaam.
Het waterschap geeft wel een vergunning af met voorschriften om het milieu te beschermen.
Gezien er in de wijk veel houten damwanden zijn geplaatst, zal er de komende jaren nog wel de nodige vervangen gaan worden.


Schade aan de damwand.

Aanvang werkzaamheden.

Deel van de nieuwe stalen damwand staat.

Werkzaamheden zijn afgerond, mooi?

GGOS.

Vandaag in de GGOS 2021-07-29
Een overzicht van de GGOS van vandaag, het is aflevering 149.
Na een dagje schat zoeken zijn de herinneringen nog volop aanwezig.
Wat kan iemand toch genieten en vol zitten van iets moois.
Ook Flip en Linda genieten volop van iets moois
Iets moois, nee het is meer dan ‘iets moois’.
Oldman is wel blij dat ze hun geluk hebben gevonden.
Laat je verder maar verrassen in de GGOS, te vinden op de pagina van Bankradio.

Brandweervoertuigen.

Een weblogje wat Renesmurf ook wel leuk gaat vinden want het gaat mede over het bedrijf Ziegler Brandweertechniek uit Winschoten.
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is de veiligheidsregio die geografisch samenvalt
met de provincie Utrecht.
Een veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van de hulpverleningsdiensten op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet Veiligheidsregio’s .
De kerntaken zijn brandweerzorg, rampen- en crisisbestrijding, risicobeheersing en
geneeskundige hulpverlening in de regio.
De voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht is de burgemeester van de gemeente Utrecht.
Om de hulpverlening te kunnen verbeteren heeft de Veiligheidsregio Utrecht wederom een
order van flinke omvang geplaatst bij Ziegler Brandweertechniek.
Ditmaal gaat het om achtentwintig brandweervoertuigen waarvan drieëntwintig
tankautospuiten en vijf voertuigen voor de bestrijding van bosbranden.
Vijf jaar geleden werden al zestig voertuigen besteld.


Inzet Leersum: een terugblik van de eerste betrokkenen.

GGOS.

Vandaag in de GGOS 2021-07-28
Een overzicht van de GGOS van vandaag, het is aflevering 148.
Oma roept Oldman via de intercom, er lijkt haast bij te zijn.
Vandaag gaan iedereen mee om te gaan zoeken met een metaaldetector .
Ruud ontmoeten ze in het park, hij geeft wat instructies.
Ruud roept ‘detectors klaar! Zoeken maar.
De spanning stijgt bij het horen van de eerst bliepjes.
Wordt er nog goud gevonden of blijft het bij spijkers.
Laat je verder maar verrassen in de GGOS, te vinden op de pagina van Bankradio.