Categoriearchief: algemeen

Update WordPress.

Er is een update geweest van WordPress naar een nieuwe versie: 6.5.3.
Maar ik merkte en ook de lezers die reageerden dat de reactie niet meer zichtbaar werd.
Er zijn namelijk twee mogelijkheden Voor een reactie verschijnt.
Voor een reactie verschijnt is er de keuze: Reactie moet handmatig worden goedgekeurd en de keuze: De afzender moet een eerder toegelaten reactie geplaatst hebben.
De tweede keuze had ik altijd aanstaan, wel zo makkelijk voor bezoekers die regelmatig
reageren.
Helaas na de update naar versie: 6.5.3 is er iets fout gegaan en moet ik elke reactie handmatig goed keuren.
Daar baal ik van en voor de bezoekers die regelmatig reageren erg vervelend, je weet niet of je reactie geplaatst gaat worden.
Ik heb nu beide mogelijkheden van goedkeuring uitgeschakeld en hoop dat de reacties na
herstel wel weer worden geplaatst, dan vis ik ondertussen de ongewenste reacties op de
weblog er wel handmatig uit.
Hopelijk is zo voorlopig het ongemak verduidelijkt.

Wereld Zwerfdierendag.

Vandaag is het Wereld Zwerfdierendag.
Deze dag vind zijn oorsprong in Nederland, maar er wordt inmiddels in meer dan tachtig landen aandacht aan gegeven.
Wereldwijd leven zo’n zeshonderd miljoen zwerfdieren.
Op Wereld Zwerfdierendag wordt aandacht gevraagd voor deze dieren en wordt stil gestaan bij de verantwoordelijkheid van mensen voor deze dieren.
Het leven van zwerfdieren is vaak hard, ze lijden honger, worden verjaagd en mishandeld en soms zelf door de autoriteiten gedood.
En dan te bedenken dat veel zwerfdieren afkomstig zijn uit de wil om huisdieren te houden.
De dieren kunnen uit ongeplande nestjes voortkomen of ze zijn op straat gezet.
Het kunnen dieren zijn die ontsnapt zijn of die officieel wel van iemand zijn maar aan hun lot worden overgelaten en noodgedwongen voor zichzelf moeten zorgen.
Als je denkt dat er in Nederland geen zwerfdieren zijn, komt bedrogen uit.
Weliswaar zijn in Nederland officieel geen zwerfhonden meer, maar het aantal zwerfkatten neemt helaas nog elk jaar toe.
Verschillende organisaties houden zich bezig met zogeheten TNR (Trap – Neuter – Return)
projecten, waarbij zwerfkatten worden gevangen, geneutraliseerd en teruggeplaatst.
Zo wordt een poging gedaan om de zwerfkattenpopulatie enigszins in de hand te houden.
Tijdens de Wereld Zwerfdierendag zullen asiels over de hele wereld hun zwerfdieren extra
verzorgen en proberen hen een goed huis te geven.
Er zijn ook enkele dierenartsen die voor dit goede doel zwerfdieren gratis zullen behandelen.
Het is altijd verstandig om je kat of honden te laten chippen en registreren.
Hiermee kun je voorkomen dat honden en katten zwerfdieren worden, aangezien eigenaren sneller kunnen worden terug gevonden.
Eigenaren vergeten helaas regelmatig om de dieren te registreren en op hun naam te zetten.
Ook vergeten eigenaren soms om hun contactgegevens aan te passen na bijvoorbeeld een
verhuizing of wanneer ze een nieuw telefoonnummer hebben.
U kunt ook meehelpen door een asiel te bezoeken en een verwaarloosde kat in huis te nemen.
Neem bijvoorbeeld de opvanglocatie van de Dierenbescherming in Amersfoort die al tien jaar bestaat.
Op zondag 7 april is er een opendag en Marijke Helwegen die ambassadrice is voor
verschillende dierenorganisaties nam alvast een kijkje bij de dieren die het hardst een nieuw baasje nodig hebben.
Samen met De Stad Amersfoort wordt aandacht gevraagd om zo een nieuw baasje te vinden.
Het verslag is te lezen op de website van destadamersfoort.nl.


Scratchy DBCA. Dierenbeschermingscentrum Amersfoort.

Verspilling.

Volgens het Nederlands Woordenboek is verspilling “het teloor laten gaan van iets waardevols door nalatigheid”.
Zoals het niet zuinig omgaan met natuurlijke hulpbronnen zoals aardgas, grondwater,
delfstoffen, schonen lucht en voedsel.
Men gooit ‘overbodige’ spullen of voedsel’ maar al te makkelijk weg.
Maar dit jaar is er ook een Verspillingsvrije Week van 9 t/m 15 september.
Zelf hou ik niet van verspillen, de wereld heeft het al zwaar genoeg.
Hoeveel voedsel gooit men weg?
Zo kwam ik een interessante video tegen, over wat retailers doen met onverkochte voorraad.

Statiegeldbeugel.

Flesjes en blikjes vormden een flink deel van het zwerfafval.
Daarom heeft de overheid in 2021 wetgeving voorgeschreven om statiegeld te heffen op flesjes en blikjes.
En zo werden deze geld waard, ook als iemand ze weggegooid in de afvalbak.
Er zijn ook mensen die ze namelijk graag uit de afvalbak opvissen.
Dat leidt tot overlast bij de afvalbakken, men gooit namelijk het andere afval gewoon naast de afvalbak neer om het statiegeld daar weer tussenuit te halen.
Bij de firma Grijsen hebben ze daar wat op verzonnen, namelijk een aparte ‘statiegeldbeugel’ voor aan de zijkant van afvalbakken.
Je houdt zo flessen en blikjes apart om ze voor het statiegeld in te kunnen leveren of in de
glas- of pmd-bak te gooien.
De ‘statiegeldbeugel’, ook wel bekend geworden als de doneerbeugel is een handige constructie van staal met gaten waarin flesjes en blikjes passen.
Mensen kunnen hun statiegeldverpakkingen in de beugel plaatsen, zodat anderen ze op een
ordelijke manier kunnen verzamelen voor het statiegeld.
En zo de afvalberg rond de afvalbakken terug dringen.
Ik kende de Statiegeldbeugel niet, maar het blijkt een goede oplossing te zijn.
Deze staat nu ook in Amersfoort aan het Plantsoen Noord.

Amelia Earhart.

Vandaag speciale aandacht voor Amelia Earhart in de aflevering van de GGOS bij Bankradio.
Na in 1932 al solo de Atlantische oceaan te hebben overgestoken is Amelia Earhart op
11 januari 1935 de eerste vliegenier die de Grote Oceaan over vliegt en ook nog solo als vrouw.
Als kind speelde Amelia als een jongen; ze klom in bomen en jaagde met een geweer op ratten.
Ook verzamelde ze krantenartikelen over vrouwen in mannenberoepen.
Vanaf 1917 werkte ze als verpleegster van militairen en sociaal werkster in Boston.
Haar vliegcarrière begon in 1921 in Los Angeles, toen ze vlieglessen nam.
Amalia was niet meer te stoppen.
Na haar solovluchten kreeg ze in juli 1936 een Lockheed 10E ‘Electra’, gefinancierd door de Purdue University, en begon ze een vlucht om de wereld voor te bereiden.
Dit is haar nooit gelukt want haar vlucht zou niet de eerste vlucht om de wereld zijn, maar wel de langste: 29.000 mijl, op een route rond de evenaar.
In het laatste stuk van 9.000 mijl over de Grote Oceaan, dat ze 29 juni 1937 met haar navigator Fred Noonan startte, verongelukte haar vliegtuig.
Er is nooit enig spoor gevonden, beweren sommige.
Het verhaal over Amelia Earhart is hier te lezen en nog op meer websites.
Wat ik zo bij zonder vond dat men haar ook heeft bezongen in een nummer van Plainsong.


Plainsong – Amelia Earhart’s Last Flight.