Categoriearchief: Amersfoort

Damwand.

Als je begin jaren negentig in de vorige eeuw, klinkt langer geleden dan het is, het is zeg maar dertig jaar terug, valt mee hé.
Als je toen houten damwanden in de grond hebt geslagen, zowel aan de weg als in het water, kun je er wel vanuit gaan dat die ondertussen wel over de datum zijn.
Daar schreef ik al eens over in het buurt nieuws van 7 april van dit jaar.
Zo viel het me ook op dat een houten damwand aan het water was ingestort en de grond in het water liep.
Voor de eigenaar een vervelende situatie, want je hebt zorgplicht voor deze houten damwand.
Dan denk je, even vergunning aanvragen bij de gemeente en kat in het bakkie.
Maar dat valt tegen, je moet ook een watervergunning voor de uit te voeren werkzaamheden aan vragen bij het Waterschap Vallei en Veluwe
Die verlenen dan al dan niet een vergunning voor het verwijderen van een beschoeiing,
het vervangen van een damwand en het verwijderen van begroeiing langs een
oppervlaktewaterlichaam.
Het waterschap geeft wel een vergunning af met voorschriften om het milieu te beschermen.
Gezien er in de wijk veel houten damwanden zijn geplaatst, zal er de komende jaren nog wel de nodige vervangen gaan worden.


Schade aan de damwand.

Aanvang werkzaamheden.

Deel van de nieuwe stalen damwand staat.

Werkzaamheden zijn afgerond, mooi?

Brandweervoertuigen.

Een weblogje wat Renesmurf ook wel leuk gaat vinden want het gaat mede over het bedrijf Ziegler Brandweertechniek uit Winschoten.
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is de veiligheidsregio die geografisch samenvalt
met de provincie Utrecht.
Een veiligheidsregio is een samenwerkingsverband van de hulpverleningsdiensten op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet Veiligheidsregio’s .
De kerntaken zijn brandweerzorg, rampen- en crisisbestrijding, risicobeheersing en
geneeskundige hulpverlening in de regio.
De voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht is de burgemeester van de gemeente Utrecht.
Om de hulpverlening te kunnen verbeteren heeft de Veiligheidsregio Utrecht wederom een
order van flinke omvang geplaatst bij Ziegler Brandweertechniek.
Ditmaal gaat het om achtentwintig brandweervoertuigen waarvan drieëntwintig
tankautospuiten en vijf voertuigen voor de bestrijding van bosbranden.
Vijf jaar geleden werden al zestig voertuigen besteld.


Inzet Leersum: een terugblik van de eerste betrokkenen.

‘corona-eindexamens’.

Regelmatig kom ik met de bus langs het gemeentehuis van Amersfoort, soms stap ik daar uit, soms reis ik door.
Op de gevel van het stadhuis worden vaak onderwerpen die de stad moeten aanspreken
geplaatst.
Zo was dat voor een tijdje terug een poster te zien met de tekst: ‘Amersfoorters,
op afstand de beste’.
Begin van deze maand hing er een andere poster, een kunstwerk ter gelegenheid van
‘corona-eindexamens’.
Dat moest ik eerst opzoeken, het kunstwerk viel me op vanwege de kleurrijke uitstraling.
De achterliggende gedachte is dat het eindexamenjaar normaal gesproken al bijzonder is voor de leerlingen, maar ook dit jaar door corona al helemaal.
Om stil te staan bij dit uitzonderlijke examenjaar gaf de gemeente Amersfoort de opdracht voor een muurschildering om het jaar van eindexamenlichting 2020-21 uit te beelden.
En dat kunstwerk is nu dus te bewonderen op de gevel van het stadhuis.
Het verhaal achter het kunstwerk is te lezen op de website: indebuurt.nl/amersfoort.
Zelf maakte ik een paar foto’s, maar op de website zie het kunstwerk duidelijker.


‘Amersfoorters, op afstand de beste’.

‘corona-eindexamens’ kunstwerk.

Hé, net een paal voor de lens.

Ambulancepost.

Ach soms volg je het nieuws en voel je je betrokken, heb meerdere keren met de ambulance meegereden.
Vanaf 24 juni vertrekken ambulances vanaf hun nieuwe tijdelijk locatie aan de
Nijverheidsweg-Noord bedrijventerrein De Isselt in Amersfoort.
Deze locatie is gekozen omdat hier de ambulances snel kunnen aan- en afrijden,
sneller dan in het centrum van de stad.
De Ravu de Utrechtse ambulancevoorziening laat weten op hun website dat de post aan de Zonnehof als locatie te klein.
De nieuwe ambulances konden, in verband met hun hoogte, niet naar binnen rijden.
De ambulancepost Amersfoort Centrum was ruim twintig jaar gehuisvest aan het Zonnehof.
Het plan om de te verhuizen was al langer aan de orde.
Volgens de RAVU is de gemeente Amersfoort bezig met een herontwikkeling van het gebied, zo is de bibliotheek al een tijd terug gesloten.
Het pand is verkocht aan een projectontwikkelaar en deze zal hier woningen gaan realiseren.
De locatie aan de Nijverheidsweg-Noord blijkt een tijdelijke locatie voor de komende twee jaar te zijn.
Bedrijventerrein De Isselt is voor de post de meest optimale uitrukomgeving ten opzichte van de bestaande posten.
Wat de definitieve locatie zal worden van de post Amersfoort Centrum is nog niet duidelijk, maar gezien de drukte in de stad zal daar nog wel goed over worden nagedacht.


Locatie Zonnehof.

De oude bestemming van het bedrijfspand.

Tijdelijk locatie Nijverheidsweg-Noord.

Ambulance vanaf locatie Zonnehof.

Westerstraat.

Afgelopen 31 maart schreef ik over de Berkenweg hier in Amersfoort.
Ik kwam uit bij de Utrechtseweg en aan de overkant ligt een oudere wijk, waar ik in het verleden bijna elke werkdag doorheen reed de Westerstraat, zie: google.com/maps.
De Westerstraat werd aangelegd in 1905 tussen de Leusderweg en de Utrechtseweg.
De woningen links op de foto’s zijn opgeleverd in 1906 en gebouwd in opdracht van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM of HSM).
Voor het ontwerp van de woningen werd de Amsterdamse volkshuisarchitect
Jan Ernst van der Pek aangetrokken en de woningen vielen onder de Amersfoortse
woningbouwvereniging ‘Eigen Haard’, deze bestaat niet meer.
Van der Pek had destijds een bekende naam als het ging om het ontwerpen van (sociale)
huurwoningen en hij heeft in Amsterdam diverse bekende woningcomplexen getekend.
De eerste bewoners van de Westerstraat waren onder andere conducteurs, machinisten,
schilders en wagenmakers die werkten op de wagenwerkplaats in dienst van de HIJSM.
De drie onder een kap rechts op de foto zijn in 1931 gebouwd.
In 1940 werden de huurhuizen verkocht, veelal aan het spoorwegpersoneel.
Zo blijkt maar weer dat de centrale ligging van Amersfoort met zijn spoorverbindingen een
grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de stad.


Westerstraat vanaf de Leusderweg jaren zeventig.

Heden Westerstraat vanaf de Leusderweg.

EigenH&T Westerstraat.mov