Categoriearchief: Amersfoort

Stadsmuur vervolg.

Vandaag verder langs de stadsmuur aan de Eem, ik steek over bij de Kamp en zie de stadsmuur die Achter de Kamp staat, met torens.
De aarden wal aan de binnenzijde van de stadsmuur aan de Sint Annastraat liep door tot Achter de Kamp.
Dit was tot 1969, toen werden daar de bomen op de wal achter de stadsmuur gerooid en de wal afgegraven.
In 1972 deed Bureau Monumentenzorg uitgebreid onderzoek en maakte in 1973 tot 1978 een reconstructie van de ongeveer zeven meter hoge stadsmuur, zoals de stadsmuur er tussen ca 1380 en 1560 moet hebben uitgezien, dat was voordat aan de binnenzijde een aarden wal was opgeworpen.
Om kostbare bakstenen te sparen is de muur opgebouwd met spaarbogen, zodat niet overal de muur een maximale dikte van 80 centimeter zal hebben.
In de muur zijn schietgaten aangebracht waardoor men op de vijand kon schieten.
Aan stadszijde loopt over de bogen een weergang met kantelen, waarachter de verdedigers van de stad zich konden verschansen.
Op oude fundamenten is aan de buitenzijde een muurtoren opgemetseld met een leien
puntdak, zoals in 1671.
Ook heeft de muur een veelhoekig torentje met een spits, een zogenaamde Arkeltorentje.
Het Arkeltorentje is een kleine uitkijktoren, die ook beschutting aan de bewakers bood.
Muurtorens en Arkeltorentjes zaten afwisselend op min of meer vaste afstand van elkaar in de muur.
Sinds 1978 staat hier Achter de Kamp een reconstructie van een stuk tweede stadsmuur.


Stadsmuur Achter de Kamp in november 1972.
Foto werd genomen vanuit Plantsoen-Oost.

Stadsmuur Achter de Kamp.

Stadsmuur vanuit Plantsoen-Oost.
Rechts boven het Arkeltorentje, daar achter de ronde muurtoren.

Stadsmuur Achter de Kamp, met de twee torens.

Stadsmuur Achter de Kamp richting Plantsoen-Oost.

De ronde toren, Plantsoen-Oost vanaf de Flierbeeksingel.

Stadsmuur.

Amersfoort heeft twee stadsmuren, de eerste is gesloopt en van de stenen zijn de Muurhuizen gebouwd, de tweede stadsmuur is voor een deel, al dan niet gereconstrueerd, nog aanwezig in de stad.
Vandaag neem ik je mee naar een deel van de stadsmuur te beginnen bij de brug over de Eem die door de stad loopt rechtsaf richting de Conickstraat.
Over de brug linksaf de Sint Annastraat in, daar geeft de aarden wal en de stadsmuur een goed beeld van de situatie na 1560.
Toen werd er tegen de binnenzijde van de stadsmuur een aarden wal opgeworpen.
Het doel van de aarden wal was om de stadsmuur te versterken, door de toegenomen
vuurkracht van kanonnen in het midden van de 16de eeuw was deze niet langer bestand tegen de kanonskogels.
In 1934 stortte een deel van de stadsmuur in en deze werd weer hersteld.
Een nieuwe restauratie volgde in 1973 tot 1978 en in 2009 wordt de stadsmuur bij de Sint Annastraat, inmiddels een rijksmonument, opnieuw gerestaureerd.
Wat opvalt is dat de stadsmuur en onder andere de Koppelpoort en de muurhuizen zijn
opgebouwd uit allerlei verschillende soorten stenen.
Daar is een verklaring voor te geven; aan de inwoners van Amersfoort werd gevraagd om hun steentje bij te dragen.
Dit gebeurde in de vorm van een belasting, tijdens de bouw betaalden mensen die in Amersfoort binnen de muren wilden wonen deze belasting in de vorm van stenen in plaats van geld, zo werd de muur gefinancierd.
Ook boetes werden verrekend door deze te betalen in stenen.
Kreeg je een bekeuring, moest je boete doen door stenen te halen bij de steenfabriek en die naar de gemeente te brengen.
Om hun schuld te voldoen kocht men de stenen bij verschillende leveranciers in het hele land.
De restaurateurs hebben ook een bijdrage geleverd aan de kleurrijke opbouw van onder
andere de Koppelpoort.
De delen van de poort die in het water staan waren meer aan schade onderhevig en die werd dan ook opgebouwd uit andere steensoorten dan de delen boven in de poort, bijvoorbeeld de kantelen.
Amersfoorters waren erg handig met restaureren, ze gebruikten letterlijk alles aan stenen wat voor handen was.
Overal in de stad waar oude stukken muur staan, zie je het gebruik van verschillende
steensoorten.
De Amersfoorters waren nijverige hergebruikens, ook stenen die uit de muur vielen werden
opgespaard om later te hergebruiken voor de reparatie van een ander stuk muur.
De foto’s nemen je mee naar de stadsmuur aan de Conickstraat en het plantsoen noord.


De brug over de Eem, de Conickstraat.

De stadsmuur aan de Sint Annastraat.

Detail van de stadsmuur aan de Sint Annastraat.

Stadsmuur vanaf het plantsoen noord.

Stadsmuur vanaf het plantsoen noord met een logbankje.

Te water.

Maandag ochtend was rustig begonnen met het schrijven van wat weblogjes.
De rust van werd rond tien voor half twaalf verstoort door een brandweerauto met luide
sirenes en zwaailicht, even later gevolgd door nog een.
Ook de politie en ambulance kwamen met luide sirenes en zwaailichten aangereden.
Er is nogal wat aan de hand dacht ik en informeerde mezelf via P2000 om te zien welke 112 melding er was uitgestuurd.
Daar las ik dat door nog onbekende oorzaak mogelijk iemand gewond was geraakt toen deze in het water, later blijkt in de vijver, terecht was gekomen.
Er werd een traumateam via de traumahelikopter ingezet om het ambulancepersoneel
te ondersteunen, maar tijden het aanvliegen werd deze geannuleerd.
Het slachtoffer werd uit het water gehaald, waarna deze met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis.
Naast het water lag ook een fiets de politie heeft deze meegenomen.
Ik heb vernomen dan de persoon op de fiets was.
Een kleine aantekening, het is een voetpad dat langs de vijver loopt en is niet ingericht om te fietsen.
Als je in het water valt loop je grote kans dat met je hoofd op de houten schoeiing,
die net onder water staat terecht komt, of dat ook is gebeurd is mij niet bekend.
Zo blijkt maar weer dat het niet voor niets is dat het pad is ingericht voor voetgangers.


Hulpdiensten volop aanwezig.


De houten schoeiing onder water.

Kademuren onderhouden.

Vandaag het log je van gisteren, want gisteren is het logje van vandaag geplaatst.
De stad Amersfoort heeft rondom de binnenstad grachten lopen de zogenaamde singels en dwars door de stad loop de langegracht.
Het doel is om de stad droge voeten te geven, het regelen en afvoeren van het water uit de Heiligenbergerbeek naar de Eem.
De kademuren staan er al sinds de Middeleeuwen, zo ook de kademuren aan de Zuidsingel.
De middeleeuwse kade van de gracht aan de singel, van de Varkensmarkt tot de Kleine Haag heeft een lengte van 175 meter.
Door het vele vrachtverkeer in de binnenstad zijn de kademuren in de loop van de tijd zwaar belast.
De kademuren zijn aan het verzakken en het werd dan ook hoog tijd voor een renovatie,
die van start ging in januari 2020.
De kademuren staan op een ondergrond van zand en zijn bij de aanleg op houten palen gezet en die zijn op den duur gaan hellen.
Om dit te ondervangen moet er beter worden gefundeerd, maar dat is wel maatwerk en
daardoor liepen de werkzaamheden ook uit.
In de slechte delen van de kademuur werd het metselwerk verwijderd en daaruit bleek dat de muur in het verleden op verschillende manieren al is hersteld.
Op sommige punten is de muur nog massief, op andere delen is gebruik gemaakt van een
voorzetwand die niet goed is vastgemaakt aan de originele kademuur.
In de holle ruimtes hebben boomwortels vrij spel gekregen, die op hun beurt weer nieuwe
schades veroorzaakten.
Hier kom men pas achter als men de werkzaamheden aan het verrichten zijn.
Tijdens mijn laatste tochtje door de stad was het werk blijkbaar afgerond en was de rust in de gracht weergekeerd.
De binnenstad is autoluwer geworden en hopelijk daarmee ook het vrachtverkeer afgenomen.
Dan houden in de toekomst de kades het in de grachten het langer vol.


Herstel in de dertiger jaren van de kademuren aan de Zuidsingel.

Verzwakte kademuren aan de Zuidsingle werden tijdelijk verstevigd.

Werkzaamheden afgelopen september.

Vervangen stenen in de kademuur.

Nog te renoveren deel.

Vriendengroep.

Het afgelopen weekend en dagen erna was het in sommige steden extreem onrustig.
Blijkbaar door dit gedrag werden andere aangestoken, zo ook hier in het winkelcentrum.
Er was al dagen voor het weekend regelmatig zwaar vuurwerk te horen.
Na het weekend werd de schade opgemaakt van de gepleegde vernielingen.
Brandstichting en vernieling op en rondom winkelcentrum er werden onder meer een mobiel toilet en een prullenbak in brand gestoken en raakte een winkelruit beschadigd.
De politie neemt de zaak hoog op en herkent op de camerabeelden diverse jongeren.
Gelukkig hangt het winkelcentrum vol met camera’s en zo hoopt de wijkagent na een oproep op sociale media dat de daders zich melden op het politiebureau.
Hij zette zijn oproep kracht bij door te stellen: om te voorkomen dat er een opvallende politiewagen voor de deur staat en jij in het bijzijn van je ouders, familie en of vrienden achterin de auto moet gaan zitten, meld jezelf bij de politie.
Maar er is ook goed nieuws uit de zelfde leeftijdsgroep, een vriendengroep in Kattenbroek sprak zich uit na spoor van vernielingen: ‘Dit valt niet goed te praten’.
Een grote vriendengroep is het spuugzat, en trok afgelopen maandagmiddag ‘hun’ wijk in om de boel op te ruimen. ,,Je gaat toch niet je eigen plekje in brand steken?’’.
Vrijwel iedere dag hangen tientallen pubers rond de vijver naast het winkelcentrum.
Het is één grote groep, die van de gemeente al vele jaren terug een eigen ‘chill-plekje’
heeft gekregen.
Daar zijn ze blij mee, en juist daarom is hun boosheid over de vernielingen nu zo groot.
Alle lof voor de Vriendengroep in Kattenbroek, ze zijn een voorbeeld hoe het ook kan.
Hopelijk worden zij niet aangekeken op wat een ander heeft gedaan.


Steen tegen de winkelruit.

‘chill-plekje’ in de brand gestoken.

Mobiel toilet ook maar in de fik gestoken.

Kattenbroek is zo’n mooie wijk.