Categoriearchief: Amersfoort

120 vliegtuigen.

Amersfoort fel tegen nieuwe route met 120 vliegtuigen per dag: ‘Desastreus voor leefbaarheid en natuur’ kopte de krant.
Een nieuwe aanvliegroute naar Schiphol over Utrecht en Gelderland houdt de gemoederen
volop bezig.
Komt deze aanvliegroute boven Amersfoort, Soest, Leusden en de Utrechtse Heuvelrug te
liggen?
De Amersfoortse politiek keert zich massaal tegen de toekomstige vierde aanvliegroute,
waar straks 120 vliegtuigen per dag moeten gaan vliegen.
Dat een vierde aanvliegroute er komt, heeft minister Harbers reeds besloten, maar waar deze precies komt te liggen is nog niet bekend.
Inwoners van de provincies Gelderland en Utrecht wanen zich op een rustige en veilige afstand van de luchthaven Schiphol.
Als straks drukke vliegbewegingen boven hun hoofd met 120 vliegtuigen per dag overkomen staat dit flink onder druk.
Het ministerie meent dat het vanwege het drukke luchtruim boven Nederland nodig is om een nieuwe indeling te maken.
De oefengebieden voor defensie worden gecentreerd in het Noorden en het idee er achter is om passagiers- en vrachtvliegtuigen minder te laten omvliegen.
Dat zou de uitstoot van schadelijke stoffen moeten verminderen en brandstof besparen.
De nieuwe vierde aanvliegroute naar Schiphol is bedoeld voor vliegtuigen die uit het zuidoosten komen (Midden-Oosten, Azië) .
Het gaat mogelijk om 120 vliegtuigen per dag en zal tussen 2026 en 2030 stapsgewijs worden ingevoerd.
Je zal begrijpen dat vele en ik daar niet blij mee zijn, het zal de onnodige verstoring van het
leefklimaat geven.
De recent opgericht actiegroep Stop4deroute.nl maakte een kaartje met een mogelijke route.
Zij gaan uit van een denkbeeldig punt in de lucht ergens rond Rhenen of Scherpenzeel,
om vervolgens over de Utrechtse Heuvelrug, via Zeist, of Bilthoven, naar Schiphol te vliegen.
Of het klopt om een rechte liniaal over de plattegrond van Nederland als uitgangspunt te
nemen is nog maar de vraag, want er zijn ook speculaties over een knik in de route.
Er komen donkere wolken voor de bewoners onder de aanvliegroute.


Onrust over nieuwe aanvliegroute over Utrecht naar Schiphol | RTV Utrecht

De kaart is een inschatting van de route op basis van uitspraken in stukken van het ministerie.
Of het klopt om een rechte lijn over de plattegrond van Nederland als uitgangspunt te nemen is nog maar de vraag, want het zou ook zo kunnen zijn dat er een kromming in de route komt.

Slechtvalk.

Ook dit jaar nestelen de slechtvalken in de Amersfoortse Onze Lieve Vrouwetoren en leggen normaal in de eerste twee weken van maart hun eerste ei van het jaar.
Dat is ook deze keer het geval, op woensdag 8 maart was er het eerste ei van dit jaar, vrijdag 18 uur het tweede ei en maandag 8 uur : derde ei.
Zodra er vier eieren zijn zal het vrouwtje gaan broeden en zorgt het mannetje voor het voedsel.
Via een livestream kun je meekijken en de slechtvalken observeren.
Dit is het tiende jaar dat de slechtvalken de toren van Amersfoort kiezen als hun thuisbasis.
Eigenlijk zijn de slechtvalken best wel luie beesten want zo bouwen namelijk geen nest.
Het ei komt in een kuiltje te liggen dat gegraven is door het mannetje van het echtpaar.
De eieren komen waarschijnlijk midden april uit.
Op de website van hetgroenehuisamersfoort.nl staat meer informatie en ook interessante
gebeurtenissen en video’s die rondom en in het nest plaats vinden.


Slechtvalken Nestkast Onze Lieve Vrouwe Toren Amersfoort.

De buiten camera.

Amersfoorts stadslied.

Kijk als import Amersfoorters voel ik me sterk verbonden met de stad, mede omdat de jongste zoon een echte keientrekker is.
Dan lees ik in de krant met een video, dat het bestaande stadslied nieuw leven wordt
ingeblazen.
Dat betekend dat er dus al een stadslied is.
En dat klop, het nummer werd begin jaren ’70 gecomponeerd door Jacques Smulders
in opdracht van de Gemeente Amersfoort.
Niet alleen de stad, maar ook de Amersfoortse kroegen kregen van Jacques hun eigen lied:
dit werd Het Kroegenlied.
Beide nummers werden op single uitgebracht, en Het Keistadlied werd vertolkt door een koor dat de toepasselijke naam De Keitrekkers droeg.
De bestaande tekst van het Keistadlied is op de website van kareldoormangroep.nl te lezen.
Er wordt in het artikel ook naar verwezen, namelijk het “Het enige echte Amersfoort lied”.
Op het Youtube kanaal van Mario van IJzendoorn staat het het enige echte lied over Amersfoort, gezongen door Amersfoorter in hart en nieren, Willem van de Bedem in 1972.
Na wat speurwerk ontdek in op de website van rateyourmusic.com het singeltje met de
De Keitrekkers, Tony Berk en De Amersfoortse Stadstrompetters .
Nu ken ik Tony Berk van zijn radio periode bij Radio Noordzee Internationaal en was verbaast hem hier aan te treffen.
Maar goed er is dus ‘Het enige echte Amersfoort lied’ en ‘Het Keistadlied’.
Evenals in 1972 is het Keistadlied een geschenk aan de stad.
Na het begraven van het lied onder de Oostenrijkse kei trekt op 25 maart een bont gezelschap, met daarin onder anderen de stadstrompetters en figuranten van de Stichting Levende Historie, naar het Onze Lieve Vrouwekerkhof, waar het lied ook via het carillon ten gehore wordt gebracht.
Dus nog even wachten tot 25 maart voor de nieuwe uitvoering, dan doen we het nu maar met de oude liedjes.


Amersfoort Het Keistadlied

Het enige echte Amersfoort lied

Woontorens.

Langs de Stadsring, op de hoek van de Utrechtseweg in Amersfoort, ligt al heel wat jaren een braakliggend terrein wat men maar in gebruik heeft genomen als een goedkoop parkeerterrein.
Schreef ik in het logje van 3 mei 2022.
Klik hier om de huidige situatie te bekijken.
Ik schreef toen “er zijn plannen om twee woontorens die net aan de rand van de binnenstad
komen te staan te gaan bouwen op het terrein van de voormalige SNS bank en wat wel de ‘Boeddhaput’ wordt genoemd”.
Maar de huidige plannen om de woontorens Sam en Sophie te gaan bouwen is de discussie over hoogbouw in Amersfoort weer opgelaaid.
Men vraagt zich af waarom er nog meer hoge torens in Amersfoort worden gebouwd, wat kan de stad nog meer verwachten?
De tijd dat er in de stad maar een hoog gebouw stond, dat is de Onze Lieve Vrouwetoren van 98,33 meter hoog is al een tijdje geleden.
Met de bouw van woontorens als La Balise in Nieuwland en de ‘tweelingtorens’ Cadenza in het Hogekwartier alle zijn 60 meter, Het Oppidium aan De Nieuwe Poort van 45 meter en dan ook nog Castalia in het Hogekwartier van 64 meter is het aantal woontorens aanzienlijk gestegen.
Maar daar stopt de bouw van woontorens nog niet, zo wordt aan de Zangvogelweg in Liendert de laatste hand gelegd aan de bouw van een 60 meter hoge toren en vorig jaar gaf de
gemeenteraad haar fiat aan de bouw van een 65 meter hoge toren op de hoek van de Amsterdamseweg met de Puntenburgerlaan en dat wordt dan gelijk de hoogste woontoren van de stad.
Er is door de gemeente wel vastgelegd waar wel en waar niet hoogbouw mag komen.
Denk daarbij aan de oevers van het Valleikanaal, het Stationsgebied, het Hoefkwartier, het Hogekwartier, Langs Eem en het Spoor staan op de ‘groene lijst’.
Voor andere plekken geldt een maximumhoogte, bijvoorbeeld omdat de zichtlijnen richting de Onze Lieve Vrouwetoren anders in het geding komen.
Dat laatste is dus een heikel punt vind een aantal stedenbouwkundigen als de hoogbouw van Sam en Sophie doorgaan.
Maar het niet meer kunnen aanschouwen van de van de Onze Lieve Vrouwetoren in de stad is niet alleen de reden om protest aan te tekenen.
Tegen zo’n beetje alle hoogbouwplan wordt geprotesteerd met als veel gehoorde argumenten: het verlies van uitzicht, zonlicht en de vrees voor meer verkeer in de omgeving.
Als de bouw van de woontorens Sam en Sophie is afgerond dan is de kans groot dat vele Amersfoorters zullen schrikken.
Niet alleen zal de toren prominent in het blikveld liggen van mensen die op een terrasje in de binnenstad zitten en naar de Onze Lieve Vrouwetoren opkijken, dit geldt ook voor wie vanaf de Utrechtseweg naar de binnenstad gaat en vanuit de Langestraat zal de woontoren hoog boven de Varkensmarkt uit steken.
Het zal een dramatische aantasting van het historische stadsbeeld worden.
Het artikel is hier te lezen.


Onze Lieve Vrouwetoren, 98,33 meter.

La Balise in Nieuwland, 60 meter.

Castalia in het Hogekwartier, 64 meter.

Het Oppidium aan De Nieuwe Poort, 45 meter.

Cadenza in het Hogekwartier, 60 meter.


Zichtveld naar de Onze Lieve Vrouwetoren.

kerkklok.

Prachtig toch, die Romeinse cijfers op de klok van de Grote Kerk?
Maar is het je ooit opgevallen dat het cijfer vier verkeerd is geschreven?
Dit is te lezen op de website indebuurt.nl.
Inderdaad het was me nooit echt opgevallen, misschien wel omdat je niet anders weet.
In mijn kindertijd was de klok op de kerk belangrijk om te weten hoe laat het was.
En inderdaad ook op die kerkklok waren de cijfers net als die van de Grote Kerk in Amersfoort geschreven als Romeinse cijfers.
Officieel hoort het cijfer vier geschreven hoort te worden als ‘IV’,
op de klok zie je toch echt duidelijk ‘IIII’ staan.
Ook op een horloge met Romeinse cijfers, is de kans groot dat de wijzerplaat een ‘IIII’ toont.
Ook klokken op monumenten hebben meestal een ‘IIII’ staan in plaats van ‘IV’.
Er worden Vier verklaringen gegeven, ik voeg er een vijfde aan toe:
1. Het was goedkoper om vier keer een I te laten maken.
Voor een klok heeft men dan nodig: twintig keer I, vier keer V en vier keer X.
Dat was met een mal goedkoper te smelten dan als er een oneven aantal gemaakt moest worden.
2. Als men snel leest, is ‘IIII’ makkelijker leesbaar dan ‘IV’.
Een ondersteboven ‘IV’ lijkt namelijk heel erg op ‘VI’; het getal voor zes.
3. Esthetische redenen, het is mooier om de wijzerplaat te verdelen in drie gelijke delen.
De uren een tot en met vier zijn allemaal I’s, de uren vijf tot en met acht bevat de V’s en de uren negen tot en met twaalf hebben de X’s.
4. De oude Romeinen gebruikten de aanduiding ‘IV’ liever niet, omdat ze de beginletters van de naam van de Romeinse oppergod IVPITER vormden.
5. In de tijd dat de kerken met klok werden gebouwd, was de maatschappij heel anders dan de huidige tijd.
De kerkklok had een maatschappelijke functie om de tijd af te lezen, een horloge was niet voor de kleine man.
Je kunt ervan uitgaan dat in die tijd er veel laaggeletterdheid was.
Het gevolg was dat men niet goed instaat was de klok op de juiste manier te kunnen lezen.
Stel men kijkt naar de vijf, dan staat er link en recht de letters ‘IV’.
Dan is de kans groot dat men ‘IV’ als ‘VI’ (punt 2).
Hoe dan ook, de ‘IV’ zal altijd als een ‘IIII’ worden uitgevoerd omdat het nu eenmaal traditie is.


klok onze lieve vrouwe kerk Amersfoort.

klok Sint-Joriskerk Amersfoort.

Ook op een horloge met Romeinse cijfers.