Categoriearchief: Bankje

8 miljard.

Ik weet niet of het volgende erg boeiend is, maar het gaat wel over veel mensen op de aarde.
Men beweerd dat vandaag de wereldbevolking de acht miljard zal bereiken.
Tenminste dat wordt geschat door de Verenigde Naties, het kan een paar miljoen schelen.
In 1950 bestond de wereldbevolking uit 2,5 miljard mensen, dat aantal is dus meer dan 3 keer zoveel gegroeid.
Nu begint het tempo van deze stijging te vertragen, want in 2020 daalde de groei van de wereldbevolking voor het eerst sinds 1950 onder 1 procent per jaar.
De verwachting is dat de bevolkingsgroei een piek bereiken in de jaren rond 2080, wanneer met ongeveer 10,4 miljard mensen zullen zijn.
Op basis van de best beschikbare gegevens en schattingen kunnen we concluderen dat de
wereld dit jaar de 8 miljard bereikt.
Er zijn veel onzekerheden over de bevolkingsgegevens en bevolkingsschattingen voor
veel landen.
Maar ondanks onzekerheden in trends van wereldwijde vruchtbaarheid en sterfte,
waren eerdere schattingen van de VN-bevolking redelijk nauwkeurig.
Ondanks dat minder dan driekwart van alle geboorten die plaatsvinden en slechts twee derde van sterfgevallen wordt correct geregistreerd.
Bij de herziening van de wereldbevolkingsprognoses in 2022 werden 1.758 volkstellingen
gebruikt.
Plus informatie over geboorten en sterfgevallen uit de bevolkingsregisters van 169 landen en nog eens demografische indicatoren uit 2.890 enquêtes.
Tegen 2037 zullen we naar verwachting de 9 miljard wereldburgers bereiken.
Maar niet de hoeveelheid mensen is een bedreiging voor de aarde,
hun consumptie gedrag is dat.
De onderstaande video van economisch geograaf Ton van Rietbergen (Universiteit Utrecht) legt je uit hoe dat komt.
En ook wat het echte probleem is van met zoveel mensen op de aarde te zijn.


Gaat de wereld ten onder aan overbevolking?

Dag van de wetenschap.

Hans zegt: Vandaag is het de Internationale Dag van de Wetenschap.
Door UNESCO van de Verenigde Naties is 10 november ingesteld als de ‘Wereldwetenschapsdag voor Vrede en Ontwikkeling’, (World Science Day for Peace and Development) .
Geweldig, ik hou wel van de vrede, zegt Oma.
Flip en Oldman proberen uit te vogelen welke muziek erbij past.
Nu zijn het aan boord van het zendschip allemaal wel onderzoekers in hun vakdisciplines.
De dag is in 2001 in het leven geroepen, na een international wetenschapsconferentie in Boedapest.
Alle informatie over de Dag is te vinden op de website van de www.un.org..
Wetenschap en onderzoek zijn van levensbelang voor de mens.
Hoe lang zouden we ziek blijven zonder de juiste medicijnen, hoeveel harder zouden we
moeten werken zonder de stoommachine en hoe donker was het geweest als de gloeilamp niet was uitgevonden?
De wetenschap is zo essentieel dat de Verenigde Naties 10 november hebben uitgeroepen tot World Science Day.
Zoals we wel vaker zien bij dagen die uit de koker van de VN afkomstig zijn, is ook de dag van de Wetenschap niet louter bedoeld om uitvinders te eren.
Op de dag wordt specifiek aandacht gevraagd ‘hoe wetenschap kan bijdragen aan een
inclusieve, welvarende en duurzamere wereld’.


World Science Day For Peace And Development (November 10),
Activities and How to Celebrate.

Werelddag van de Man.

Mag ik even jullie aandacht Oldman en Hans zegt Oma, vandaag is het wereldmannendag.
Daar is ons niets van bekend, zeggen beide en ze zijn het helemaal met elkaar eens.
Het is een belangrijke dag voor mannen, gaat Oma onverschrokken door.
Want op de ‘Werelddag van de Man’ (Men’s World Day) staat jaarlijks op 3 november de
gezondheid van de man centraal.
Doel van deze dag is dat de man zich intensiever met zijn gezondheid bezig gaat houden.
Daar hebben wij geen tijd voor zegt Oldman.
Nou zegt Hans een goede gezondheid is toch wel heel belangrijk, ik weet er bijna alles van.
De ‘Werelddag van de Man’ werd in 2000 in het leven geroepen door de andrologen van de
universiteit van Wenen, vult Oma verder aan.
Bij de polikliniek Andrologie zijn artsen gespecialiseerd in de voortplantingsfuncties van de man, op het gebied van vruchtbaarheid en seksualiteit.
Laat maar zitten zegt Old man, die tijd is voorbij.
Het kan beter, zegt hij: ‘Werelddag van de jonge Man’ gaan heten.
Ik ga maar even naar de man cave, ga je mee Hans.

Wintertijd.

Daar zit oma dan, het is donderdagochtend en leest in haar krantje: dat men de mond vol heeft over de wintertijd.
Ze zegt: het blijkt dat de wintertijd beter is voor de biologische klok van de mens.
De invloed van de zomertijd op het slaapritme is groter dan gedacht.
Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en de Ludwig Maximilians Universiteit in München wat een paar jaar terug is gehouden, leest een slaperige oma.
Voor het onderzoek lieten de wetenschappers vijftigduizend mensen over de hele wereld een online vragenlijst invullen.
Hieruit kwam naar voren dat voornamelijk avondmensen na het ingaan van de zomertijd
kampen met een verstoord slaapritme.
Nou dat klopt wel, zegt oma tegen Flip, maar ik voel me nu ook niet echt fit.
Toen ik vanmorgen naar buiten keek was alles grauw en mistig, tijdens de ochtend wandeling met jullie is het sombere gevoel niet weggegaan.
Flip kijkt met een scheef oog oma aan, en rekt zich nog eens lekker uit, zegt dan zachtjes tegen oma als je een hond bent heb je dat probleem niet, als het maar warm en behaaglijk is dan maffen wij wel een gat in de dag.
Oma sloft naar de studio en zucht zou een gezellig muziekje uitkomst geven?
Oma pakt een plaat en luistert naar Drs.P met het liedje Wintertijd, het is toch muziek waar je mee opgegroeid bent en die de tijd een beetje stil zet.


Drs.P – Wintertijd

Brugdek Eembrug.

Tussen 14 september en 18 oktober 2022 vond er, in opdracht van de provincie Utrecht,
groot onderhoud plaats aan een gedeelte van de Bisschopsweg (N414) in Baarn en de brug over de Eem (Eembrug) in Eemnes.
De werkzaamheden bestonden uit het vervangen van het bestaande asfalt en het aanbrengen van markering en bermverharding.
En op de Bisschopsweg (N414) in Eembrugge een nieuwe brugval (het bewegende gedeelte van een brug) geplaatst.
De brug over de Eem had de afgelopen tijd regelmatig met storingen te maken.
De operatie begon rond 10.00 uur en was rond 14.00 uur voltooid, maar dat ging niet vanzelf.
Juist toen de operatie zou starten, kreeg de naastgelegen fietsbrug te maken met een storing.
Na ruim een uur was het probleem opgelost en kon de oude brugval worden getild en op het ponton worden gezet.
Het 32 ton zware wegdek arriveerde op een ponton via het water en werd met een hijskraan van 600 ton op zijn plek getild.


Vervangen brugdek.