Categoriearchief: Amersfoort

VERDER.

Weer excuus een logje om na de fysiotherapie gelijk een rondje te fietsen, waar een weblog al niet goed voor is.
Ik heb wel vaker over de (snel) fietsroutes in Amersfoort geschreven en vandaag weer een logje over het verbeteren van een fietsroute die ik zelf ook regelmatig fiets.
Het is een verbindingsweg tussen de wijk Kattenbroek en Nieuwland en is de “Laan der Hoven”, een onderdeel van de snel fietsroute naar het centrum en de aanliggende wijken.
Officieel is het een 30 Km weg, met twee gescheiden rijbanen en verkeersdrempels,
menig automobilist lapt de 30 Km aan zijn laars en dat is te horen als men een verkeersdrempel neemt en de voorspoiler op de drempel klapt of over de drempel schuurt.
Helaas heeft een groot deel van de Laan der Hoven geen fietspad of fietsstrook en is de fietser niet gescheiden van het overige verkeer.
Alleen vanaf de kruising Afrikaring / Amerikaring tot de Jonkvrouw Foeytweg is er
een fietsstrook.
Er maken veel schollieren gebruik van de weg, mede omdat er in de omgeving verschillende
basisscholen staan.
Soms voelt het of je vogelvrij bent als je daar fietst, slingerende scholieren en auto’s die vlak langs hen en mij rijden.
In het kader van programma “VERDER” dat verbetering van de bereikbaarheid in en van de
regio tot doel heeft zijn er voorbereidende werkzaamheden begonnen voor de aanpassing van de Laan der Hoven in de wijk Kattenbroek.
Afgelopen augustus zijn er al boringen in het wegdek gedaan voor onderzoek naar eventueel verontreinigingen in bodem en asfalt, in verband met het eventueel hergebruik ervan.
Halverwege september zijn er wederom boringen verricht, nu om de onderliggende
puinverharding te onderzoeken op asbest.
Bij enkele boringen lijkt het er overigens op te duiden dat er ingrijpende aanpassingen aan de weg nodig zijn.
In de eerste week van oktober zou het voorontwerp online komen,
maar ik heb nog niets kunnen vinden.
Gelukkig is men wel bezig de fietsroute te saneren en ben ik benieuwd naar de aanpassingen.


Test boring wegdek.


Laan der Hoven vanaf kruising Australiëring / Aziëring


Laan der Hoven vanaf kruising Afrikaring / Amerikaring, richting de Jonkvrouw Foeytweg.


Daar is wel een fietspad aanwezig.


Laan der Hoven vanaf kruising Afrikaring / Amerikaring, richting Australiëring / Aziëring.

Groen.

Het positieve van de kleur groen is dat het de kleur van leven, vernieuwing, natuur, energie is en ook wordt geassocieerd met groei, veiligheid, milieu en overeenstemming.
De negatieve kant van de kleur groen is dat het traditioneel in verband wordt gebracht met geld, financiën, bankieren, ambitie, hebzucht en jaloezie.
ik ga voor de positieve kant van groen.
Want sinds 1 september is “ Het Groene Huis” weer beperkt geopend om weer schoolklassen en groepen in Het Groene Huis met gepaste corona maatregelen te ontvangen.
Het Groene Huis is nog gesloten voor algemeen publiek, maar iedereen is wel welkom om te wandelen over Landgoed Schothorst.
Er zijn nog steeds beschrijvingen van verschillende wandelingen beschikbaar voor de deur, daarover heb ik al een logje geschreven op “ 26 augustus 2020.”.
Gelukkig dat Het Groene huis weer gepast geopend is, zo is het ook mogelijk om woensdagavond 7 oktober een bijeenkomst houden, van 19:00 tot 21:00 uur.
Het is de derde avond over de “ Groenvisie in Vogelvlucht.”.
Betrokken bewoners en ambtenaren vertellen kort wat zij doen om een groener Amersfoort te verwezenlijken en hoe anderen daarbij kunnen helpen.
Deze avond is er speciale aandacht voor bomen en beleid.
Zo werd er vorig jaar in maart het Voedselbos aan de Albatrosstraat geopend, het doel is dat het Voedselbos er is voor alle wijkbewoners: mensen, insecten, vogels en kleine zoogdieren.
En vanaf 1 tot en met 31 oktober ’20 “ trakteert” de gemeente Amersfoort inwoners op
een gratis boom.
De gemeente stelt 1000 bomen beschikbaar, een per bewoner en wil met deze actie inwoners stimuleren de eigen tuin groener in te richten.
Het doel is om meer bomen en groene tuinen te krijgen, want die dragen bij aan een prettige en gezonde leefomgeving.
In de Groenvisie van Amersfoort staat dat de gemeente nieuw beleid moet formuleren en
handhaven voor compensatie van het groen bij ruimtelijke ontwikkeling.
Daarbij moet de gemeente ook de uitgangspunten uit de Groenvisie meenemen.
De eerste stappen hiervoor zijn al gezet en morgen is er meer informatie over.
Kijk voor het volledige programma, kijk in de “ agenda” van Het Groene Huis.
Daar staat op 7 oktober ook de link om naar de live stream te kijken vermeld en daar ga ik
gebruik van maken.
Wat mij betreft mag het nog groener worden in en om de stad.


Een wandeling kan nog steeds.


Groenvisie: van start tot uitvoering.

De vlotburg.

de Vlotburg” is een varend kasteel, met als aanvoerder Ridder Lenny Vries en die heeft Amersfoort vereerd met een bezoek.
Eerst werd er afgemeerd in de Eemhaven bij de Brandweer Kazerne Amersfoort-Centrum.
Maar gezien de bereikbaarheid van de Brandweer Kazerne werd de Vlotburg door de gemeente Amersfoort doorverwezen naar de “ Insteekhaven” bij de Isselt,
op de website staat een video.
De museumboot Vlotburg heeft al meerdere Europese landen bezocht, onder meer in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland geweest.
Het kasteelschip Vlotburg is een varend middeleeuws kasteel dat zeven weken lang in Amersfoort blijft liggen, tot en met 17 oktober van dit jaar.
Het kasteelschip opent de deuren voor bezoekers, die aan boord kennis kunnen maken met het leven van de gewone mens in de middeleeuwen.
Het interieur is helemaal ingericht in de stijl van de middeleeuwen.
Het schip is, net als Vries, interessant om te zien en te beleven.
Zo staat er een kasteelmuur met enkele torens op het vijftig meter lange schip.
Er zijn talloze voorwerpen uit die tijd te vinden, die hij grotendeels zelf gemaakt heeft.
Je vindt er wapens zoals bijlen, oud kookgerei en oude tonnen die als stoelen dienen voor de herberg en ook enkele van de meest gangbare martelwerktuigen uit die tijd.
Vries heeft het kasteel in 2002 eigenhandig op het schip gebouwd, zijn vriend Jan Westerhuis een timmerman hielp daarbij.
Nu ken ik het kasteelschip al heel lang, nog van uit de tijd dat het NCRV televisieprogramma Man Bijt Hond een bezoek brachten aan Ridder Lenny Vries, hij was toen nog niet zo lang actief.
Nu ik zelf wat minder mobiel ben, heb ik buurman Chris gevraagd om een paar foto’s van het museumboot vlotburg te maken.
Dat heeft hij met plezier gedaan, hij rijdt toch een paar keer per week langs de Insteekhaven.
De locatie, is eigenlijk niet zo aantrekkelijk voor de Vlotburg, de straat ligt open en er is geen aansluiting voor elektriciteit.


De boeg van de Vlotburg.


De ingang.


De stuurhut na een regenbuitje.


De achtersteven, met stuurhut.


Op de achtergrond beton fabriek Mebin Amersfoort.


Man bijt hond: Ridder met zeebenen, deel 1.


Man bijt hond: Ridder met zeebenen, deel 2.

Zielhorst.

Op een nog zonnige middag is een rondje fietsen wel zo fijn.
Mijn fysiotherapeut zei dat korte wandelingen en fietsen meewerken aan het herstel.
Ik loop namelijk weer met mijn rug te klooien, soms gil ik het uit van de pijn.
Vooral als ik loop en na het lopen, bukken of in bed liggen een andere houding aanneem.
Dat betekend dat ik heel wat nachten op de bureaustoel doorbreng, daar zit ik het beste op.
Het vermoeden is dat er zenuwen beklemt zitten in mijn rug en de pijn uitstraalt naar
onder andere mijn benen, vooral het rechter been.
Nu eerst fysiotherapie volgen en dan kijken wat de resultaten opleveren.
Maar goed, dan maar een fiets tochtje naar de wijk Zielhorst.
Zielhorst is een wijk in Amersfoort, tussen de omliggende wijken Schothorst, Kattenbroek
en Vathorst.
Het gebied van de latere wijk behoorde tot 1974 bij de gemeente Hoogland die in dat jaar bij Amersfoort werd gevoegd.
Als tweede nieuwbouwwijk van Amersfoort-Noord na Schothorst,
is Zielhorst voor het merendeel gebouwd tussen 1987 en 1991.
De wijk Zielhorst dankt haar naam aan een boerderij uit de middeleeuwen.
De naam is opgebouwd uit de Middelnederlandse woorden ‘siele’ en ‘horst’.
Een siele is een sluis of waterlozing en een horst een hoogte in een drassige omgeving.
Ook door deze wijk zijn veel boerderijen en andere bebouwing verdwenen,
een enkele boerderij en woning is blijven staan.
Hier onder een aantal foto’s die ik heb gemaakt.


Wijkcentrum Het Middelpunt.


Aan het Spinetpad.


Watertje Spinetpad


Water aan de Bombardonstraat.


Appartementen Bombardonstraat.


Fietspad Hendrick de Keyserlaan.


Bewogen moment.

Mural tunel.

Halverwege september was het kunstwerk af in de fietstunnel aan het einde van de Liendertseweg die Schothorst en De Hoef met het centrum verbind,
waar het spoor Amersfoort, Zwolle overheen loopt, gereed.
De twee kunstenaars Rozemarijn Westerink en Marisa Rappard waren eind augustus aan de slag gegaan met de muurschildering in de tunnel, in opdracht van de gemeente Amersfoort.
Ik dacht daar wil ik wel even kijken en omdat ik toch aan het zwerven was in de omgeving,
een moment om wat foto’s te gaan maken.
Gelukkig was het op de zondagmiddag niet zo druk met fietsverkeer dus ik had alle ruimte om mijn gang te gaan.
Wat het voorstelt, moet je maar aan je verbeelding overlaten.


De fietstunnel zonder mural.


De fietstunnel richting Lienderd.


Met het poppetje was wat, maar wat?


1996 bouw van de fietstunnel.


bloemen.


De deur van de technische ruimte is voorzien van natuur.


Nog wat natuur.


Andere kant van de tunnel, richting Schothorst.


Keitjes?


Zwaluwen.


Huisje, boompje,keien.


Een terugblik.